Technologia

Oferowane przez nas dystrybutory wody zapewniają stały dostęp do krystalicznie czystej wody.

Jest to możliwe dzięki kilku stopniowym procesom oczyszczania i podłączeniu urządzeń do sieci wodociągowej. Dostarczana w ten sposób woda, zostaje poddana w dystrybutorze wody filtracji mechanicznej, węglowej, polifosfatowej i dezynfekcji promieniami UV.

Proces który przechodzi woda oparty jest o najnowsze rozwiązania i technologie.

Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów dostarczana woda do biura czy domu jest pozbawiona szkodliwych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Jednocześnie pozostają w wodzie te składniki i substancje mineralne, które korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. W ten sposób oczyszczona woda jest gotowa do spożycia.

Proces filtracji:

  • Filtracja mechaniczna – jest pierwszym i koniecznym etapem procesu uzdatniania wody. Woda, przed filtracją, może posiadać szkodliwe dla organizmu substancje jak piasek, rdza, muł i inne osady. Dystrybutor wody na poziomie filtracji mechanicznej usuwa te substancje.
  • Filtracja węglowa – jest kolejnym etapem procesu uzdatniania wody na bazie specjalnie preparowanego węgla aktywnego. Ten zabieg jest realizowany, aby poprawić cechy organoleptyczne wody, tzn. smak, zapach i barwę. Ponadto usuwa zanieczyszczenia chemiczne: chlor wolny i związany, substancje organiczne rozpuszczone w wodzie.
  • Dezynfekcja promieniami UV – jest dodatkowym atutem każdego naszego dystrybutora wody eliminuje obecność drobnoustrojów, zapewnia najwyższą mikrobiologiczną jakość wody.

technologia

© Wszelkie prawa zastrzeżone - Zdrowa Woda Sp. z o. o.